Shallow Copy in SharePoint Server 2010 SP1

You might have heard about the “Shallow Copy” in SharePoint 2010 SP1. What does actually “Shallow Copy” does. To find it out I just used went through the description of the SP1 where I found this information.

Remote Backup Systems (RBS) and shallow copy can decrease downtime and increase efficiency by moving pointers to databases instead of moving databases.

Read further for  more information.  Continue reading

Windows PowerShell Command Builder for SharePoint 2010 og Office 365

Windows PowerShell Command Builder for SharePoint 2010 og Office 365 er en Silverlight-applikasjon som gir IT-profesjonelle og avanserte brukere en visuel applikasjon for å bygge kommandoer i nettleseren og deretter ta de kommandoene til kommandovinduet. Les videre for mer informasjonen.

Linken til siden er http://www.microsoft.com/resources/TechNet/en-us/Office/media/WindowsPowerShell/WindowsPowerShellCommandBuilder.html

Continue reading

Get-spscripts

PowerShell 2.0 er integrert i SharePoint 2010. Ved å kjøre SharePoint 2010 Management Shell, har vi mulighet til å kjøre kommandoer til å utføre administrative oppgaver som opprette/slette mange områder, konfigurere, og ta/gjenopprette backup. Tab-tasten duger her.

Mange av dere som jobber med SharePoint, har sikkert lurt på ta tak i alle SharePoint kommandoer som finnes i Management Shell. Noe jeg også lurt på lenge. Les mer! Continue reading

Get-PowerShell -Whatif

I PowerShell, har vi mulighet til å se hva en kommando kommer til å utføre før vi faktisk utfører kommandoen. Parameter vi bruker i PowerShell er -whatif. Et eksempel på dette er å kjøre en get kommando og remove resultat ved piping av get kommandoen.

For SharePoint senario kan det være at jeg vil gjerne slette alle områdesamlinger samtidig men før sletting vil jeg gjerne vite hva kommandoen kommer til å utføre. Les mer.

Continue reading

Reset Farm Passphrase i SharePoint 2010

Under installasjon av SharePoint 2010 i steg Configuration Wizard, har du sikkert fått en dialogboks spør om Farm Passpharase. Farm Passpharase har en sterk policy, og det er ikke heller lett å huske til neste gang hvis ikke man har lagret passord til et trygg og sentralt sted. Ofte prøver vi frem til et passord for å ha en validert passord(etter et par forsøk); og tilslutt får vi lov å gå videre i installasjonsprosessen. Etter installasjonen, husker vi ikke hva vi valgte som PassPharase og glemt å notere passord sikkert det også.

Continue reading