sharepoint event receiver checkbox yes/no

May be you want to run a list event during adding/ updating items. Following codes help to grab the yes/no value from checkbox.

base.ItemAdding(properties);

bool CheckBoxValue = (Convert.ToBoolean(properties.AfterProperties[“Order”]));

if (CheckBoxValue == true)

{properties.AfterProperties[“Comment”] = “My new comment”;}

Vise oppgaver på tvers i arbeidsområde for møter

Et arbeidsområde i SharePoint er et webområde for innsamling av all informasjon og alt materiale for ett eller flere møter internt i en avdeling/seksjon. Det kan være møtematerialet, for eksempel sakslister, relaterte dokumenter, møtereferat, målsettinger og oppgaver, osv.

Som standard vises det oppgave liste på forsiden i arbeidsområde. Denne webdelen viser bare oppgaver knyttet til dette møtet. Ofte vil vi gjerne vise oppgaver på tvers og oppgaver som ikke er fullført. Dett kan gjøres fra oppgaveliste egenskaper.

Gå til oppgaveliste – Gå til avanserte egenskaper – Velge vise oppgaver på tvers. Det er viktig å lese melding under. En gang du har endret til serieelement kan du ikke angre.:)

taskliste

Start SharePoint Central Admin Service in Powershell

The name speaks about itself, SharePoint Central Admin services. That is the service which run Central admin up and running. May be to have some fun you have stopped this service and now want to start it again. And its not for fun you want to start but you must start this service to have Central admin up and running as usual.

If the service is not running that means you must use Powershell to start the service again. So, start the management shell

Put this powershell script to see the actual services:

Get-SPServiceInstance

Here you see the service is stopped.


Now Use this script to start the service while its not easy to start the service using the Guid:

Get-SPServiceInstance | Where-Object {$_.TypeName –eq ‘Central Administration’} |  Start-SPServiceInstance –Confirm

Confirm you action and start the SharePoint 2010 Central Administration again from the start menu. You see CA is working again.