Opprette områdesamling med Windows PowerShell

Områdesamling(Site Collection) er web områder vi oppretter i SharePoint. Ved oppretting av områdesamlingen, velger vi web-applikasjon vi ønsker å bruke, tittel til områdesamling, beskrivelse, URL, primær administrator, sekundær administrator, kvote templet og områdemal. SharePoint kommer med en del standard out-of-the-box områdemaler. Disse maler har predefinert stiler, funksjonalitet og utseende. Etter å ha opprettet overordnet område, bygger vi hierarkiet videre med underområder.

Continue reading

Reset Farm Passphrase i SharePoint 2010

Under installasjon av SharePoint 2010 i steg Configuration Wizard, har du sikkert fått en dialogboks spør om Farm Passpharase. Farm Passpharase har en sterk policy, og det er ikke heller lett å huske til neste gang hvis ikke man har lagret passord til et trygg og sentralt sted. Ofte prøver vi frem til et passord for å ha en validert passord(etter et par forsøk); og tilslutt får vi lov å gå videre i installasjonsprosessen. Etter installasjonen, husker vi ikke hva vi valgte som PassPharase og glemt å notere passord sikkert det også.

Continue reading