Vise oppgaver på tvers i arbeidsområde for møter

Et arbeidsområde i SharePoint er et webområde for innsamling av all informasjon og alt materiale for ett eller flere møter internt i en avdeling/seksjon. Det kan være møtematerialet, for eksempel sakslister, relaterte dokumenter, møtereferat, målsettinger og oppgaver, osv.

Som standard vises det oppgave liste på forsiden i arbeidsområde. Denne webdelen viser bare oppgaver knyttet til dette møtet. Ofte vil vi gjerne vise oppgaver på tvers og oppgaver som ikke er fullført. Dett kan gjøres fra oppgaveliste egenskaper.

Gå til oppgaveliste – Gå til avanserte egenskaper – Velge vise oppgaver på tvers. Det er viktig å lese melding under. En gang du har endret til serieelement kan du ikke angre.:)

taskliste