Reset Farm Passphrase i SharePoint 2010

Under installasjon av SharePoint 2010 i steg Configuration Wizard, har du sikkert fått en dialogboks spør om Farm Passpharase. Farm Passpharase har en sterk policy, og det er ikke heller lett å huske til neste gang hvis ikke man har lagret passord til et trygg og sentralt sted. Ofte prøver vi frem til et passord for å ha en validert passord(etter et par forsøk); og tilslutt får vi lov å gå videre i installasjonsprosessen. Etter installasjonen, husker vi ikke hva vi valgte som PassPharase og glemt å notere passord sikkert det også.

Eller kan det være en kollega har bygd opp en farm oppsett og ikke ønsket dele farm Passpharase av en eller annen grunn. Mulig vedkommende er ikke kollega lenger, og siste vedkommende rakk på jobben var denne installasjonen:)

Her er PowerShell “Set-SPPassPhrase” kommando som redder oss til neste gang vi trenger Passpharase. Jeg liker alltid se detaljert informasjon om en kommando for å
være sikker. Ikke glem å starte Managment Shell med som administrator.

Get-help Set-SPPassPharase -examples, så får jeg dette.

$passphrase = ConvertTo-SecureString -String “SharePoint2010PassPharase-asPlainText -Force

Set-SPPassPhrase -PassPhrase $passphrase  -Confirm:$false

Husk at det ikke finnes kommando heter Get-SPPassPharase. Takket være Powershell her:)