Reset Farm Passphrase i SharePoint 2010


Under installasjon av SharePoint 2010 i steg Configuration Wizard, har du sikkert fått en dialogboks spør om Farm Passpharase. Farm Passpharase har en sterk policy, og det er ikke heller lett å huske til neste gang hvis ikke man har lagret passord til et trygg og sentralt sted. Ofte prøver vi frem til et passord for å ha en validert passord(etter et par forsøk); og tilslutt får vi lov å gå videre i installasjonsprosessen. Etter installasjonen, husker vi ikke hva vi valgte som PassPharase og glemt å notere passord sikkert det også.

Eller kan det være en kollega har bygd opp en farm oppsett og ikke ønsket dele farm Passpharase av en eller annen grunn
. Mulig vedkommende er ikke kollega lenger, og siste vedkommende rakk på jobben var denne installasjonen:)

Her er PowerShell “Set-SPPassPhrase” kommando som redder oss til neste gang vi trenger Passpharase. Jeg liker alltid se detaljert informasjon om en kommando for å
være sikker

* All questions are preceeded by the phrase ‘ Over the past 4 weeks.’• ED and cardiovascular disease share many of the same buy viagra online.

. Ikke glem å starte Managment Shell med som administrator.

Get-help Set-SPPassPharase -examples, så får jeg dette.

$passphrase = ConvertTo-SecureString -String “SharePoint2010PassPharase-asPlainText -Force

Set-SPPassPhrase -PassPhrase $passphrase  -Confirm:$false

Husk at det ikke finnes kommando heter Get-SPPassPharase. Takket være Powershell her:)