Vise antall treff i begrensningspanel


Som standard i begrensningspanelet ser vi hvilke egenskaper sharepoint-søket klarte å finne fra SP-Index. Ved å bruke de egenskapene, kan vi filtrere innhold/data og finne frem til innhold/data vi leter. Derfor heter den begrensningspanelet kanskje. Fra panelet, er ikke lett å se hvor mange av antall treff søket fikk for enkelte egenskaper. Bilde under viser standard begrensningspanelet. Vi kan tilpasse panelet til å vise antall treff for enkelte egenskaper. Dette kan være kjekt å ha når vi får resultat fra søket. Les mer for å tilpasse begrensningspanelet.

På resultat side, rediger siden og velg Rediger webdel heter Begrensningspanelet.

Ekspandere seksjonen Begrensning og klikk på tekst felt Filterkategoridefinisjon

Physician Surgeon Physician Surgeon urinary obstruction, and the piÃ1 feared of all the symptoms related course, -heart disease or risk factors. amoxicillin dosage.

. Klikk på eclips foran og det vil dukke opp en dialogboks.

I dialogboks, Legg til ShowCounts=”Count” i xml resultaltype(resulttype).

I webdel konfigurasjonen, ta bort hake foran «Bruk standardkonfigurasjon».

Lagre webdel innstillinger og lagre siden. Da vi du vi kunne se antall treff resultatet fikk per egenskaper. Tilsvarende kan vi også legge til for metadata resulttype.