Koble sammen lister og deres informasjon

I denne bloggen skal jeg vise hvordan vi kan gjenbruke informasjon fra en liste og strukturere innhold i biblioteker og lister. For å gjenbruke innhold fra den ene liste i andre lister/biblioteker, oppretter vi oppslagskolonne på område nivå og legge til der vi ønsker å bruke. Et eksempel for dette er, jeg har en liste med kampanje(egendefinert liste) som er knyttet til prosjekter i en oppgave lister. Videre er disse oppgaver knyttet til et dokumentbibliotek hvor dokumenter er knyttet til enkelte oppgaver. Les mer!

Steg 1: Først oppretter jeg en egendefinert liste med kampanje navn. Endre dens tittel kolonne fra innstillinger til kampanje navn. Stikkord: Områdehandlinger, flere alternativer, egendefinert liste(kampanje), Listeinnstillinger, Tittel-kolonne(Kampanje), Legg til noen kampanjer.

Steg 2: Opprett oppslagskolonnen som henter informasjon fra kampanje liste. Stikkord: Områdehandlinger, innstillinger for webområde, Områdekolonne, Opprett, kolonnenavn(Kampanje), Oppslag, Hent informasjon fra Kampanje, i denne kolonne(kampanje), Ok.


 

Steg 3: Opprette ny liste basert på Oppgaveliste mal med navn prosjekter(Eller kampanjeprosjekter). Legge til oppslagskolonne heter Kampanje fra steg 2. Stikkord: Listeinnstillinger, legg til fra eksisterende områdekolonne, velg Kampanje, Ok.

Steg 4: Gjenta steg 2 for oppgaveliste for kolonne tittel med navn Prosjekt.

Steg 5: Opprett et dokumentbibliotek heter prosjektdokumenter. Og legg til kolonne Prosjekt fra steg 4.

Nå kan vi legge til dokumenter og knytte informasjon med prosjekter og prosjekter er knyttet til enkelte kampanjer. Ved å bruke de verdiene kan vi filtrer og lage visninger.

I tillegg kan vi klikke på en et prosjekt og se hvilken kampanje prosjektet er knyttet til.

I neste blogg, skal jeg vise hvordan vi kan bruke LVWP til å vise informasjon i webdeler og filtrer basert til verdiene.