Forbruk av områdesamlings ressurser

Vi kan bruke PowerShell til å vise ressurser en områdesamling(site collection) bruker. Kommandoer i PowerShell er følgende:

$site = Get-SPSite http://mySiteCollection
$site.Usage;
$site.Dispose();

Les videre for mer informasjon.

Videre kan jeg også utdype min kommando til å vise mer relevant informasjon.

$site.Usage.Storage;
$site.Usage.Storage / 1MB #for å få resultat i megabyte
Husk å kjøre Dispose tilslutt.