Reset Farm Passphrase i SharePoint 2010

Under installasjon av SharePoint 2010 i steg Configuration Wizard, har du sikkert fått en dialogboks spør om Farm Passpharase. Farm Passpharase har en sterk policy, og det er ikke heller lett å huske til neste gang hvis ikke man har lagret passord til et trygg og sentralt sted. Ofte prøver vi frem til et passord for å ha en validert passord(etter et par forsøk); og tilslutt får vi lov å gå videre i installasjonsprosessen. Etter installasjonen, husker vi ikke hva vi valgte som PassPharase og glemt å notere passord sikkert det også.

Continue reading

Validere en bruker/gruppe i Personer og grupper feltet

Dersom du har skrevet bruekrnavn eller visningsnavn i Personer og Grupper feltet i SharePoint, kan du bruker “CTRL+K” for å validere brukernavnet. Da vil SharePoint hente inn gyldig brukernavn og du får strek under brukernavnet.

Bilde under viser tilordnet til feltet med uvalidert brukernavn.

Etter å ha trykket “CTRL+K” får vi følgende:

 

Nye oppdatering i Office 365

SharePoint Online (SPO) som ble lansert i June 28, vil få første oppdatering som vil tre i kraft i November 2011 i vendesbasis.

I pakken kommer Microsoft til å fikse en del funksjonalitet og nye funksjoner vil bli lagt til. En av det viktigste funksjoner som blir lagt til er BCS(Business Connectivity Service). BCS gir mulighet til å koble til eksternekilder og presentere information til sluttbrukere. Noe vi kjenner fra MSS2010(Microsoft SharePoint Server 2010).

Continue reading