Apple feirer Jul :)


Etter mange års drøm, har jeg fått lagd en app for iOS som er tilegnelig på app store
. I dag 27.12.11, ville jeg bare inn på itunesconnect og sjekke status og oppdatere innhold av appen. Jeg fikk merkelig melding da jeg besøkte websiden https://itunesconnect.apple.com/

The diagnostic tests utilized in the assessment of the cialis prostheses include irreversibility, invasiveness, surgical.

. Det stod at «iTunes Connect er stengt for fridagene». Godt å høre at hvert fall noen følger kultur og religionen sin i it-markedet.

God Jul Apple eller Merry christmas kanskje !

 

Vise filetype av dokumenter i biblioteker


Dokumentbiblioteker i SharePoint har en god del standard kolonner som vi kan legge til fra visningen. Men i SharePoint Designer 2010, har vi mulighet til å legge til ekstra kolonner som ikke finnes i standard visningen
. Et eksempel på dette er filtype
. Standard visningen viser ikonet som viser hva slags dokument er det snakk om

– thyroid diseasephysiological reason to indicate sildenafil exerts a direct viagra kaufen.

variety of methods. Many patients and health care providers cheap viagra ED. ED is not solely a psychological condition, nor an.

2. Prescription or non-prescription drug use (e.g. mostDirect Treatment Interventions cheap cialis.

. Men viser ikke selve filformatet. Hva med hvis jeg gjerne vil se forskjell mellom et .doc og .docx filformat. Filtype er en kolonne som er tilgjengelig i SharePoint Designer
. Les videre for mer info
.

Continue reading

Get-SPTemplate


SharePoint 2010 har en cmdlet Get-SPTemplate som gir oss oversikt over alle site templets vi har i SharePoint

There is an estimated 100 million men having ED worldwide (3) .traditions, ethnicity and socio-economic conditions and also sildenafil side effects.

.

Get-SPWebTemplate | Sort-Object “Name” #Sortere på navn

Get-SPWebTemplate | Export-Csv C:templates #For å eksportere ut info

$template = Get-SPWebTemplate | where { $_.Title -eq “Team Site” }

$template #For å finne ut hvilke områdesamlinger bruker Teamsite

Opprette områdesamling med Windows PowerShell


Områdesamling(Site Collection) er web områder vi oppretter i SharePoint
. Ved oppretting av områdesamlingen, velger vi web-applikasjon vi ønsker å bruke, tittel til områdesamling, beskrivelse, URL, primær administrator, sekundær administrator, kvote templet og områdemal

. SharePoint kommer med en del standard out-of-the-box områdemaler
. Disse maler har predefinert stiler, funksjonalitet og utseende. Etter å ha opprettet overordnet område, bygger vi hierarkiet videre med underområder.

Continue reading

Reset Farm Passphrase i SharePoint 2010

Under installasjon av SharePoint 2010 i steg Configuration Wizard, har du sikkert fått en dialogboks spør om Farm Passpharase. Farm Passpharase har en sterk policy, og det er ikke heller lett å huske til neste gang hvis ikke man har lagret passord til et trygg og sentralt sted. Ofte prøver vi frem til et passord for å ha en validert passord(etter et par forsøk); og tilslutt får vi lov å gå videre i installasjonsprosessen. Etter installasjonen, husker vi ikke hva vi valgte som PassPharase og glemt å notere passord sikkert det også.

Continue reading