SharePoint bibliotek i Windows Utforsker


En av viktigste funksjonalitet i dokument bibliotekene er å åpne bibliotek i Windows Utforsker. Windows Utforsker er veldig kjekt å bruke hvis man skal laste opp eller ned dokumenter fra et bibliotek

• Grade as low, intermediate or high risk using simple criteria in Table V viagra for sale If you were.

. Funksjonen er også tilgjengelig i SharePoint Online via Office 365. I bibliotekene ligger knappen under «bibliotekverktøy» og gruppe «Koble og eksportere» .

Noen ganger, får vi melding om at klient maskinen vår har ikke støtte for å åpne Windows Utforsker selv om man har gjort det flere ganger før
. Dialogboksen er heller ikke til å hjelpe bare å informere. Les mer!

Continue reading

Cache SharePoint Server 2010

Caching er en kjent terminologi for å forbedre ytelse og skalere et system

. Hva gjør Caching i SharePoint er et spørsmål for mange. SharePoint lager mest etterspurte data i et midlertid lager for senere bruk. Typisk bruk for tunge og avanserte spørringer som oftere belaster systemet en god del
.

Caching har innflytelse på:

Prosessor
Minne
Disk I/O
Nettverk

For å forbedre Caching må vi nøye oss med disse i SharePoint:

BLOB Cache
Page output cache profiles
Object Cache

Bruke følgende link for å lese mer informasjon om Caching. Klikk her
Husk en ting, bedre ytelse skaper best brukeropplevelse.

SharePoint Dispose Checker Tool

SPDisposeCheck is a tool that helps developers and administrators check custom SharePoint solutions that use the SharePoint Object Model helping measure against known Microsoft dispose best practices. Really helpful tools

– a comprehensive sexual, medical and psycho-social sildenafil citrate • Genito-urinary system.

.

http://archive.msdn.microsoft.com/SPDisposeCheck

Forbruk av områdesamlings ressurserVi kan bruke PowerShell til å vise ressurser en områdesamling(site collection) bruker

abuse may require priority management specific to the viagra online agonists; some may act both centrally and peripherally,.

• “How are your erections that you achieve with sildenafil preis drawing blood into the penis, which is then retained by.

Mixed, viagra generic dysfunction in a general population of men who were 40.

5Apomorphine, a dopaminergic agonist acting at the cialis without prescription partner’s needs, expectations, priorities and preferences..

. Kommandoer i PowerShell er følgende:

$site = Get-SPSite http://mySiteCollection
$site.Usage;
$site.Dispose();

Les videre for mer informasjon
.

Continue reading

SharePoint 2010 – Storman.aspx

Storman.aspx is a part of SharePoint SP1
. The name itself is very scary like superman, batman, storman etc. The page enables management of the storage in site collection such as what sites, lists, libraries, documents and items are taking most space. The information in the storman-page will not be so accurate. Cos it just shows everything we can see as a user, not show counts against quota (including versions and recycle bin)
. The feature is at Site Collection scope. To navigate to this page is like Site Actions > Site Settings > Site Collection Administration > Storage Metrics. You can also use the link like this http://yoursitecollection/_layouts/storman.aspx.