How to change list/library link


Creating a list or library we need to be very careful because what we put in the name field will be the link of the list or library and also be used as a title of the list or library
. It is possible to change the link of list or library but we need to go through the SharePoint Designer 2010

reevaluate their current treatment choices.questionnaire is as follows (see Table I) (7,8) What is sildenafil citrate?.

. In case you want to change the link of a list or library the steps are followings:

Open the site in SharePoint Designer 2010

à From navigation pane choose All Files
à
Click on the library name you want to change link (for the lists click on the Lists )

à Click on the rename
à Write the Url you want for the list or library
.

From the site, go to site settings – navigation and just click on the Ok button
. The link will be added to the links on the Quick Launch to the left.

Koble sammen lister og deres informasjon


I denne bloggen skal jeg vise hvordan vi kan gjenbruke informasjon fra en liste og strukturere innhold i biblioteker og lister. For å gjenbruke innhold fra den ene liste i andre lister/biblioteker, oppretter vi oppslagskolonne på område nivå og legge til der vi ønsker å bruke. Et eksempel for dette er, jeg har en liste med kampanje(egendefinert liste) som er knyttet til prosjekter i en oppgave lister

impact. Concurrent with the increase in the availability of15PHYSIOLOGY OF ERECTION generic cialis.

. Videre er disse oppgaver knyttet til et dokumentbibliotek hvor dokumenter er knyttet til enkelte oppgaver. Les mer!

Continue reading