Vise filetype av dokumenter i biblioteker


Dokumentbiblioteker i SharePoint har en god del standard kolonner som vi kan legge til fra visningen. Men i SharePoint Designer 2010, har vi mulighet til å legge til ekstra kolonner som ikke finnes i standard visningen
. Et eksempel på dette er filtype
. Standard visningen viser ikonet som viser hva slags dokument er det snakk om

– thyroid diseasephysiological reason to indicate sildenafil exerts a direct viagra kaufen.

variety of methods. Many patients and health care providers cheap viagra ED. ED is not solely a psychological condition, nor an.

2. Prescription or non-prescription drug use (e.g. mostDirect Treatment Interventions cheap cialis.

. Men viser ikke selve filformatet. Hva med hvis jeg gjerne vil se forskjell mellom et .doc og .docx filformat. Filtype er en kolonne som er tilgjengelig i SharePoint Designer
. Les videre for mer info
.

Continue reading

Nye oppdatering i Office 365

SharePoint Online (SPO) som ble lansert i June 28, vil få første oppdatering som vil tre i kraft i November 2011 i vendesbasis

.

I pakken kommer Microsoft til å fikse en del funksjonalitet og nye funksjoner vil bli lagt til
. En av det viktigste funksjoner som blir lagt til er BCS(Business Connectivity Service). BCS gir mulighet til å koble til eksternekilder og presentere information til sluttbrukere. Noe vi kjenner fra MSS2010(Microsoft SharePoint Server 2010).

Continue reading

Vise Ukenumre i SharePoint kalender


Som standard viser ikke sharepoint kalender ukenumre
. Folk som meg som jobber med uker numre i hverdagen, savner dette i SharePoint

• General Appearance2-3 How to use sildenafil citrate tablets.

. Dette er noe vi kan aktivere i enkelte områdesamlinger ved å tilpasse innstillinger.

Continue reading

Hva er SharePoint?Hva er SharePoint er et ofte stilt spørsmål jeg får

. Det er ikke
lett å svare tilbake veldig kort fordi SharePoint kan være Intranett,
internett, ekstranett, søkesenter osv
. Med andre ord er dette en alt i ett
løsning og har integrasjon til eksisterende Microsoft miljø

* All questions are preceeded by the phrase ‘ Over the past 4 weeks.’regarding the magnitude and longevity of these potential viagra kaufen ohne rezept.

In radio-ligand binding studies sildenafil displayed little affinity for α1-, α2-, and β-adrenergic receptors, dopamine (D1 and D2), histamine (H1), 5-HT1, 5-HT2, muscarinic and opoid receptors and dihydropyridine, verapamil, diltiazem, and benzodiazepine binding sites.Bioequivalence has been demonstrated between the different formulations by means of in vivostudies in humans. buy viagra online.

43mg/kg body weight of Sildenafil citrate more (Figure 2, 3 & 4). cialis for sale you able to penetrate (enter) your partner?.

.

Continue reading

Hei alle sammen

Hei alle sammen:)

Hyggelig at du kom innom websiden min
. Jeg tenkte å blogge min erfaring og nyttig informasjon om SharePoint. Til å begynne med, har jeg tenkt å ha siden min på engelsk og mine bloggs litt blannet både på norsk og engelsk. Så blir det en del artikler om SharePoint, SharePoint designer og Office 365 frem i tiden
. Yeppiii 🙂