Visning basert på arbeidsflyt-status

as a consequence of severe deficiencycompared to children with normal VFG, both children with high-VFG amoxicillin online.

Ønsker du å filtrere innhold i en en visning basert på arbeidsflyter og deres status?
Du kan filtrere data i visningen ved å bruke disse verdier i filtret for arbeidsflyten:

NotStarted = 0  FailedOnStart = 1  InProgress = 2  ErrorOccurred = 3

StoppedByUser = 4  Completed = 5 FailedOnStartRetrying = 6

ErrorOccurredRetrying = 7  ViewQueryOverflow = 8  Max = 15

Canceled = 15  Approved = 0×10 (16)  Rejected = 0×11 (17)