Get-spscripts

PowerShell 2.0 er integrert i SharePoint 2010

. Ved å kjøre SharePoint 2010 Management Shell, har vi mulighet til å kjøre kommandoer til å utføre administrative oppgaver som opprette/slette mange områder, konfigurere, og ta/gjenopprette backup
. Tab-tasten duger her

.

Mange av dere som jobber med SharePoint, har sikkert lurt på ta tak i alle SharePoint kommandoer som finnes i Management Shell. Noe jeg også lurt på lenge. Les mer!

I Windows PowerShell bruker vi følgende for å hente ut alle PowerShell kommandoer.

Get-Command >c:spcommand.txt #Hente ut alle PowerShell kommandoer til en txt fil

I Managment Shell kan vi kjøre kommandoen står nedenfor:

Get-Command -Noun sp* >c:spcommand.txt #Hente SharePoint kommandoer til en txt fil

Lykke til

Leave a Reply