Get-PowerShell -Whatif


I PowerShell, har vi mulighet til å se hva en kommando kommer til å utføre før vi faktisk utfører kommandoen. Parameter vi bruker i PowerShell er -whatif
. Et eksempel på dette er å kjøre en get kommando og remove resultat ved piping av get kommandoen
.

For SharePoint senario kan det være at jeg vil gjerne slette alle områdesamlinger samtidig men før sletting vil jeg gjerne vite hva kommandoen kommer til å utføre. Les mer.

Get-SPSite -Limit All | Remove-SPSite #Først henter jeg alle områdesamlinger og så sletter jeg alle samtidig

Penile disorders generic cialis 46The advantages of oral drug therapy include broad.

. Jeg må også bekrefte ved å bruke Y(Ja for enkelte) eller A(Ja for alle).

Hva med å prøve -whatif bak?

Get-SPSite -Limit All | Remove-SPSite -Whatif #Først henter jeg alle områdesamlinger og så viser PowerShell hva resultat av kommandoen blir uten å utføre selve handlingen.

Nå kan jeg kjøre kommandoen står nedenfor for å slette alle områdesamlinger uten å bli spurt om sletting.

Get-SPSite -Limit All | Remove-SPSite Confirm:$false #Først henter jeg alle områdesamlinger og så sletter jeg alle samtidig uten å bli spurt om dette.