Koble webdeler og filtrere informasjon ved å bruke verdier

I min forrige artikkel, skrev jeg hvordan vi kunne koble sammen lister og henter verdier ved å bruke oppslag kolonne. I denne artikkel skal jeg vise hvordan vi kan koble disse lister sammen ved å bruke webdeler og filtrere informasjon ved å bruke disse verdier. Ved å filtrere verdier får vi relevant informasjon vist i webdeler.

Så fra min forrige artikkel, hvor jeg har en liste heter Kampanje. Hver kampanje har forskjellige prosjekter og disse prosjekter har prosjektdokumenter i et dokumentbibliotek knyttet Prosjekter. For å bruke disse, oppretter jeg en side følgende:

Områdehandling à Ny side à Navn(DVWP) à Sett inn à Webdel à Kampanje(som er første lista mi)

Legg til webdel for Prosjekter og Prosjektdokumenter også. Når alle tre webdeler har kommet skal vi tilpasse deres visning ved å bruke «rediger webdel – Rediger visning» for at vi lett kan se relevant informasjon. Nå skal vi koble sammen webdeler. Rediger webdel kampanje følgende:

Rediger webdel à Sort pil à Tilkobling à Send rad metadata til Prosjekter(En dialogboks kommer) à Konfigurer tilkobling àLeverandør felt navn(Kampanje) à Forbrukerfeltnavn(Kampanje) à Det kommer piler foran Kampanje webdelen. Dvs at disse Kampanje og Prosjekter er koblet sammen.

Rediger webdel Prosjektdokumenter og velg hent filterverdi fra webdel Prosjekter. Nå er Prosjektdokumenter koblet til Prosjekter. Så nå kan jeg bruker filtrerings piler for å hente prosjekter og basert på Prosjekter kan jeg hente relevant dokumenter. Sånn kan vi fortsette videre med flere webdeler også. Sort pil indikerer valgt verdi.

Her et eksempel, Velger Kampanje1 à Velger ProsjektA får følgende verdier.

Velger ProsjektB: