Get-PowerShell -Whatif

I PowerShell, har vi mulighet til å se hva en kommando kommer til å utføre før vi faktisk utfører kommandoen. Parameter vi bruker i PowerShell er -whatif. Et eksempel på dette er å kjøre en get kommando og remove resultat ved piping av get kommandoen.

For SharePoint senario kan det være at jeg vil gjerne slette alle områdesamlinger samtidig men før sletting vil jeg gjerne vite hva kommandoen kommer til å utføre. Les mer.

Get-SPSite -Limit All | Remove-SPSite #Først henter jeg alle områdesamlinger og så sletter jeg alle samtidig. Jeg må også bekrefte ved å bruke Y(Ja for enkelte) eller A(Ja for alle).

Hva med å prøve -whatif bak?

Get-SPSite -Limit All | Remove-SPSite -Whatif #Først henter jeg alle områdesamlinger og så viser PowerShell hva resultat av kommandoen blir uten å utføre selve handlingen.

Nå kan jeg kjøre kommandoen står nedenfor for å slette alle områdesamlinger uten å bli spurt om sletting.

Get-SPSite -Limit All | Remove-SPSite Confirm:$false #Først henter jeg alle områdesamlinger og så sletter jeg alle samtidig uten å bli spurt om dette.