Listen kan ikke vises i dataarkvisning

Dataarkvisning er veldig kjekt å bruke i lister og biblioteker. Hjelper oss med å utføre multi-tasking for enkelte rader og deres egenskaper i lister og biblioteker.

Men ikke alltid den hjelper oss. Mulig dere har sett denne feilmeldingen når dere klikker på dataarkvsiningen og dette kommer «Listen kan ikke vises i dataarkvisning av en av eller begge disse årsakene». Dialogboks er lite til hjelp for å fikse disse problemer.

Bruk denne linken til å fikse dataarkvisningen.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23734

Hyper-v in Windows 7

Remote Server Administration Tools for Windows® 7 with SP1 enables to manage roles and features that are installed on computers that are running Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008, or Windows Server® 2003, from a remote computer that is running Windows 7 or Windows 7 with SP1. Cool stuff?

Download.