Koble webdeler og filtrere informasjon ved å bruke verdier

I min forrige artikkel, skrev jeg hvordan vi kunne koble sammen lister og henter verdier ved å bruke oppslag kolonne. I denne artikkel skal jeg vise hvordan vi kan koble disse lister sammen ved å bruke webdeler og filtrere informasjon ved å bruke disse verdier. Ved å filtrere verdier får vi relevant informasjon vist i webdeler.

Continue reading