ZoomIt v4.2

Holder du ofte presentasjoner, demonstrasjoner eller fremføringer og ønsker å imponere deltagere? Eller, har du behov for å vise detaljert informasjon fra skjermen. Her er det et verktøy som kan brukes til å vise relevant informasjon fra skjermen. Programmet heter ZoomIt og er gratis verktøy fra Microsoft. Klikk her for å
laste ned programvare.

Linken til websiden til ZoomIt. Klikk her.

Continue reading

Validere en bruker/gruppe i Personer og grupper feltet

Dersom du har skrevet bruekrnavn eller visningsnavn i Personer og Grupper feltet i SharePoint, kan du bruker “CTRL+K” for å validere brukernavnet. Da vil SharePoint hente inn gyldig brukernavn og du får strek under brukernavnet.

Bilde under viser tilordnet til feltet med uvalidert brukernavn.

Etter å ha trykket “CTRL+K” får vi følgende:

 

Nye oppdatering i Office 365

SharePoint Online (SPO) som ble lansert i June 28, vil få første oppdatering som vil tre i kraft i November 2011 i vendesbasis.

I pakken kommer Microsoft til å fikse en del funksjonalitet og nye funksjoner vil bli lagt til. En av det viktigste funksjoner som blir lagt til er BCS(Business Connectivity Service). BCS gir mulighet til å koble til eksternekilder og presentere information til sluttbrukere. Noe vi kjenner fra MSS2010(Microsoft SharePoint Server 2010).

Continue reading