Validere en bruker/gruppe i Personer og grupper feltet

Dersom du har skrevet bruekrnavn eller visningsnavn i Personer og Grupper feltet i SharePoint, kan du bruker “CTRL+K” for å validere brukernavnet. Da vil SharePoint hente inn gyldig brukernavn og du får strek under brukernavnet.

Bilde under viser tilordnet til feltet med uvalidert brukernavn.

Etter å ha trykket “CTRL+K” får vi følgende: