Validere en bruker/gruppe i Personer og grupper feltet

Dersom du har skrevet bruekrnavn eller visningsnavn i Personer og Grupper feltet i SharePoint, kan du bruker “CTRL+K” for å validere brukernavnet. Da vil SharePoint hente inn gyldig brukernavn og du får strek under brukernavnet

urologists or other related specialists will also provide viagra generic The final treatment option for ED is the surgical.

.

Bilde under viser tilordnet til feltet med uvalidert brukernavn.

Etter å ha trykket “CTRL+K” får vi følgende:

 

Hva er SharePoint?


Hva er SharePoint er et ofte stilt spørsmål jeg får

. Det er ikke
lett å svare tilbake veldig kort fordi SharePoint kan være Intranett,
internett, ekstranett, søkesenter osv
. Med andre ord er dette en alt i ett
løsning og har integrasjon til eksisterende Microsoft miljø.

Continue reading