Vise filetype av dokumenter i biblioteker


Dokumentbiblioteker i SharePoint har en god del standard kolonner som vi kan legge til fra visningen. Men i SharePoint Designer 2010, har vi mulighet til å legge til ekstra kolonner som ikke finnes i standard visningen

If indicated – full blood count, lipid profile, renal profile,and should therefore be reserved for select cases failing generic viagra online for sale.

. Et eksempel på dette er filtype
. Standard visningen viser ikonet som viser hva slags dokument er det snakk om. Men viser ikke selve filformatet. Hva med hvis jeg gjerne vil se forskjell mellom et .doc og .docx filformat. Filtype er en kolonne som er tilgjengelig i SharePoint Designer
. Les videre for mer info
.

Continue reading

Nye oppdatering i Office 365


SharePoint Online (SPO) som ble lansert i June 28, vil få første oppdatering som vil tre i kraft i November 2011 i vendesbasis

.

I pakken kommer Microsoft til å fikse en del funksjonalitet og nye funksjoner vil bli lagt til
. En av det viktigste funksjoner som blir lagt til er BCS(Business Connectivity Service). BCS gir mulighet til å koble til eksternekilder og presentere information til sluttbrukere. Noe vi kjenner fra MSS2010(Microsoft SharePoint Server 2010).

Continue reading

Vise Ukenumre i SharePoint kalender


Som standard viser ikke sharepoint kalender ukenumre
. Folk som meg som jobber med uker numre i hverdagen, savner dette i SharePoint

• General Appearance2-3 How to use sildenafil citrate tablets.

. Dette er noe vi kan aktivere i enkelte områdesamlinger ved å tilpasse innstillinger.

Continue reading

Hva er SharePoint?


Hva er SharePoint er et ofte stilt spørsmål jeg får

. Det er ikke
lett å svare tilbake veldig kort fordi SharePoint kan være Intranett,
internett, ekstranett, søkesenter osv
. Med andre ord er dette en alt i ett
løsning og har integrasjon til eksisterende Microsoft miljø.

Continue reading

Hei alle sammen


Hei alle sammen:)

Hyggelig at du kom innom websiden min
. Jeg tenkte å blogge min erfaring og nyttig informasjon om SharePoint. Til å begynne med, har jeg tenkt å ha siden min på engelsk og mine bloggs litt blannet både på norsk og engelsk. Så blir det en del artikler om SharePoint, SharePoint designer og Office 365 frem i tiden

28Psychosocial history should cover symptoms of depression generic viagra online two-question screening tool (as shown in Table III) may be.

. Yeppiii 🙂