Change default Share-Site groups in SharePoint Online

I have created a Sandbox-solution for SharePoint Online at the website http://permsetup.codeplex.com. As default when we share a site collection or site with external users, SharePoint Online show default SharePoint groups which are Visitors and Members. By using this feature, you will get a link which you can use to customize the default groups to your custom groups and other default groups.

Download the Documentation and read the article to see the feature settings:

Continue reading

Åpne bibliotek med Windows Utforsker støttes ikke

Åpne bibliotek med Windows Utforsker, gir oss mulighet til å slette, flytte og kopiere dokumentere enkelt og rask. Det er mange som opplever at det kommer feilmelding ved å åpne et bibliotek i Windows utforsker. Meldingen som kommer er følgende:

Klienten har ikke støtte for åpning av denne listen i Windows Utforsker. Eller på engelsk “Your client does not support opening this list with Windows Explorer”. Les mer for å fikse problemet.

Continue reading

Nye oppdatering i Office 365

SharePoint Online (SPO) som ble lansert i June 28, vil få første oppdatering som vil tre i kraft i November 2011 i vendesbasis.

I pakken kommer Microsoft til å fikse en del funksjonalitet og nye funksjoner vil bli lagt til. En av det viktigste funksjoner som blir lagt til er BCS(Business Connectivity Service). BCS gir mulighet til å koble til eksternekilder og presentere information til sluttbrukere. Noe vi kjenner fra MSS2010(Microsoft SharePoint Server 2010).

Continue reading