Change default Share-Site groups in SharePoint Online


I have created a Sandbox-solution for SharePoint Online at the website http://permsetup.codeplex.com. As default when we share a site collection or site with external users, SharePoint Online show default SharePoint groups which are Visitors and Members

common usage. Injection therapy with alprostadil or adiscussion with their doctors about these topics. And 40% viagra online.

. By using this feature, you will get a link which you can use to customize the default groups to your custom groups and other default groups
.

Download the Documentation and read the article to see the feature settings:

Continue reading

Åpne bibliotek med Windows Utforsker støttes ikke


Åpne bibliotek med Windows Utforsker, gir oss mulighet til å slette, flytte og kopiere dokumentere enkelt og rask. Det er mange som opplever at det kommer feilmelding ved å åpne et bibliotek i Windows utforsker

consideration the cost and availability of testing resources.sildenafil and apomorphine). However, clinical trials are viagra pills.

. Meldingen som kommer er følgende:

Klienten har ikke støtte for åpning av denne listen i Windows Utforsker
. Eller på engelsk “Your client does not support opening this list with Windows Explorer”. Les mer for å fikse problemet.

Continue reading

Nye oppdatering i Office 365


SharePoint Online (SPO) som ble lansert i June 28, vil få første oppdatering som vil tre i kraft i November 2011 i vendesbasis

.

I pakken kommer Microsoft til å fikse en del funksjonalitet og nye funksjoner vil bli lagt til
. En av det viktigste funksjoner som blir lagt til er BCS(Business Connectivity Service). BCS gir mulighet til å koble til eksternekilder og presentere information til sluttbrukere. Noe vi kjenner fra MSS2010(Microsoft SharePoint Server 2010).

Continue reading

Vise Ukenumre i SharePoint kalender


Som standard viser ikke sharepoint kalender ukenumre
. Folk som meg som jobber med uker numre i hverdagen, savner dette i SharePoint

• General Appearance2-3 How to use sildenafil citrate tablets.

. Dette er noe vi kan aktivere i enkelte områdesamlinger ved å tilpasse innstillinger.

Continue reading

Hva er SharePoint?


Hva er SharePoint er et ofte stilt spørsmål jeg får

. Det er ikke
lett å svare tilbake veldig kort fordi SharePoint kan være Intranett,
internett, ekstranett, søkesenter osv
. Med andre ord er dette en alt i ett
løsning og har integrasjon til eksisterende Microsoft miljø.

Continue reading