Get-spscripts

PowerShell 2.0 er integrert i SharePoint 2010. Ved å kjøre SharePoint 2010 Management Shell, har vi mulighet til å kjøre kommandoer til å utføre administrative oppgaver som opprette/slette mange områder, konfigurere, og ta/gjenopprette backup. Tab-tasten duger her.

Mange av dere som jobber med SharePoint, har sikkert lurt på ta tak i alle SharePoint kommandoer som finnes i Management Shell. Noe jeg også lurt på lenge. Les mer! Continue reading

Get-PowerShell -Whatif

I PowerShell, har vi mulighet til å se hva en kommando kommer til å utføre før vi faktisk utfører kommandoen. Parameter vi bruker i PowerShell er -whatif. Et eksempel på dette er å kjøre en get kommando og remove resultat ved piping av get kommandoen.

For SharePoint senario kan det være at jeg vil gjerne slette alle områdesamlinger samtidig men før sletting vil jeg gjerne vite hva kommandoen kommer til å utføre. Les mer.

Continue reading

Get-SPTemplate

SharePoint 2010 har en cmdlet Get-SPTemplate som gir oss oversikt over alle site templets vi har i SharePoint.

Get-SPWebTemplate | Sort-Object “Name” #Sortere på navn

Get-SPWebTemplate | Export-Csv C:templates #For å eksportere ut info

$template = Get-SPWebTemplate | where { $_.Title -eq “Team Site” }

$template #For å finne ut hvilke områdesamlinger bruker Teamsite

Opprette områdesamling med Windows PowerShell

Områdesamling(Site Collection) er web områder vi oppretter i SharePoint. Ved oppretting av områdesamlingen, velger vi web-applikasjon vi ønsker å bruke, tittel til områdesamling, beskrivelse, URL, primær administrator, sekundær administrator, kvote templet og områdemal. SharePoint kommer med en del standard out-of-the-box områdemaler. Disse maler har predefinert stiler, funksjonalitet og utseende. Etter å ha opprettet overordnet område, bygger vi hierarkiet videre med underområder.

Continue reading

Reset Farm Passphrase i SharePoint 2010

Under installasjon av SharePoint 2010 i steg Configuration Wizard, har du sikkert fått en dialogboks spør om Farm Passpharase. Farm Passpharase har en sterk policy, og det er ikke heller lett å huske til neste gang hvis ikke man har lagret passord til et trygg og sentralt sted. Ofte prøver vi frem til et passord for å ha en validert passord(etter et par forsøk); og tilslutt får vi lov å gå videre i installasjonsprosessen. Etter installasjonen, husker vi ikke hva vi valgte som PassPharase og glemt å notere passord sikkert det også.

Continue reading