Get-spscripts

PowerShell 2.0 er integrert i SharePoint 2010

. Ved å kjøre SharePoint 2010 Management Shell, har vi mulighet til å kjøre kommandoer til å utføre administrative oppgaver som opprette/slette mange områder, konfigurere, og ta/gjenopprette backup
. Tab-tasten duger her

.

Mange av dere som jobber med SharePoint, har sikkert lurt på ta tak i alle SharePoint kommandoer som finnes i Management Shell. Noe jeg også lurt på lenge. Les mer! Continue reading

Get-PowerShell -Whatif


I PowerShell, har vi mulighet til å se hva en kommando kommer til å utføre før vi faktisk utfører kommandoen. Parameter vi bruker i PowerShell er -whatif
. Et eksempel på dette er å kjøre en get kommando og remove resultat ved piping av get kommandoen
.

For SharePoint senario kan det være at jeg vil gjerne slette alle områdesamlinger samtidig men før sletting vil jeg gjerne vite hva kommandoen kommer til å utføre. Les mer.

Continue reading

Get-SPTemplate


SharePoint 2010 har en cmdlet Get-SPTemplate som gir oss oversikt over alle site templets vi har i SharePoint

There is an estimated 100 million men having ED worldwide (3) .traditions, ethnicity and socio-economic conditions and also sildenafil side effects.

.

Get-SPWebTemplate | Sort-Object “Name” #Sortere på navn

Get-SPWebTemplate | Export-Csv C:templates #For å eksportere ut info

$template = Get-SPWebTemplate | where { $_.Title -eq “Team Site” }

$template #For å finne ut hvilke områdesamlinger bruker Teamsite

Opprette områdesamling med Windows PowerShell


Områdesamling(Site Collection) er web områder vi oppretter i SharePoint
. Ved oppretting av områdesamlingen, velger vi web-applikasjon vi ønsker å bruke, tittel til områdesamling, beskrivelse, URL, primær administrator, sekundær administrator, kvote templet og områdemal

. SharePoint kommer med en del standard out-of-the-box områdemaler
. Disse maler har predefinert stiler, funksjonalitet og utseende. Etter å ha opprettet overordnet område, bygger vi hierarkiet videre med underområder.

Continue reading

Reset Farm Passphrase i SharePoint 2010

Under installasjon av SharePoint 2010 i steg Configuration Wizard, har du sikkert fått en dialogboks spør om Farm Passpharase. Farm Passpharase har en sterk policy, og det er ikke heller lett å huske til neste gang hvis ikke man har lagret passord til et trygg og sentralt sted. Ofte prøver vi frem til et passord for å ha en validert passord(etter et par forsøk); og tilslutt får vi lov å gå videre i installasjonsprosessen. Etter installasjonen, husker vi ikke hva vi valgte som PassPharase og glemt å notere passord sikkert det også.

Continue reading