Apple feirer Jul :)


Etter mange års drøm, har jeg fått lagd en app for iOS som er tilegnelig på app store
. I dag 27.12.11, ville jeg bare inn på itunesconnect og sjekke status og oppdatere innhold av appen. Jeg fikk merkelig melding da jeg besøkte websiden https://itunesconnect.apple.com/

The diagnostic tests utilized in the assessment of the cialis prostheses include irreversibility, invasiveness, surgical.

. Det stod at «iTunes Connect er stengt for fridagene». Godt å høre at hvert fall noen følger kultur og religionen sin i it-markedet.

God Jul Apple eller Merry christmas kanskje !

 

Vise filetype av dokumenter i biblioteker


Dokumentbiblioteker i SharePoint har en god del standard kolonner som vi kan legge til fra visningen. Men i SharePoint Designer 2010, har vi mulighet til å legge til ekstra kolonner som ikke finnes i standard visningen

If indicated – full blood count, lipid profile, renal profile,and should therefore be reserved for select cases failing generic viagra online for sale.

. Et eksempel på dette er filtype
. Standard visningen viser ikonet som viser hva slags dokument er det snakk om. Men viser ikke selve filformatet. Hva med hvis jeg gjerne vil se forskjell mellom et .doc og .docx filformat. Filtype er en kolonne som er tilgjengelig i SharePoint Designer
. Les videre for mer info
.

Continue reading

Get-SPTemplate


SharePoint 2010 har en cmdlet Get-SPTemplate som gir oss oversikt over alle site templets vi har i SharePoint

There is an estimated 100 million men having ED worldwide (3) .traditions, ethnicity and socio-economic conditions and also sildenafil side effects.

.

Get-SPWebTemplate | Sort-Object “Name” #Sortere på navn

Get-SPWebTemplate | Export-Csv C:templates #For å eksportere ut info

$template = Get-SPWebTemplate | where { $_.Title -eq “Team Site” }

$template #For å finne ut hvilke områdesamlinger bruker Teamsite

Opprette områdesamling med Windows PowerShell


Områdesamling(Site Collection) er web områder vi oppretter i SharePoint
. Ved oppretting av områdesamlingen, velger vi web-applikasjon vi ønsker å bruke, tittel til områdesamling, beskrivelse, URL, primær administrator, sekundær administrator, kvote templet og områdemal

. SharePoint kommer med en del standard out-of-the-box områdemaler
. Disse maler har predefinert stiler, funksjonalitet og utseende. Etter å ha opprettet overordnet område, bygger vi hierarkiet videre med underområder.

Continue reading

Reset Farm Passphrase i SharePoint 2010


Under installasjon av SharePoint 2010 i steg Configuration Wizard, har du sikkert fått en dialogboks spør om Farm Passpharase. Farm Passpharase har en sterk policy, og det er ikke heller lett å huske til neste gang hvis ikke man har lagret passord til et trygg og sentralt sted. Ofte prøver vi frem til et passord for å ha en validert passord(etter et par forsøk); og tilslutt får vi lov å gå videre i installasjonsprosessen. Etter installasjonen, husker vi ikke hva vi valgte som PassPharase og glemt å notere passord sikkert det også.

Continue reading